AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
Guļošais ķēms

Ceļvedis studijām Latvijā

Informācija par būtiskiem aspektiem, izvērtējot studiju iespējas augstskolās un koledžās (turpmāk, AIMI - augstākās izglītības mācību iestādēs). Arodskolās un kursos nevar iegūt augstāko izglītību - nesajauc!

Saturs

 1. Kur studēt?
 2. Studiju virziens
 3. Kvalifikācijas un grādi, ko var iegūt augstākās izglītības mācību iestādē
 4. Studiju programmas un to veidi
 5. Augstākās izglītības mācību iestāžu veidi un raksturojums
 6. Būtiskais par akreditāciju un licencēšanu
 7. Pārbaudi informāciju!
 8. AIKNC mājas lapā pieejamā informācija

Tekstā lietotie saīsinājumi:

AIKNC
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
IZM
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija
AIP
Augstākās izglītības padome
AIMI
Augstākās izglītības mācību iestāde (augstskolas, koledžas, to filiāles, ārvalstu augstskolu filiāles Latvijā)

Prāto - kur studēt? Izvēlies:

 1. Studiju virzienu (tevi interesējošu jomu);
 2. Studiju programmas (dažādu augstskolu un koledžu)Tevi interesējošajā virzienā.
 3. Tev piemērotāko augstskolu vai koledžu (filiāli).
 4. Pārbaudi, ko esi izvēlējies!

Studiju virziens

Tavas izvēles pamatā jāliek interese par kādu jomu. Noskaidro savas vēlmes un spējas. Ja neesi pārliecināts par savām vēlmēm, iesakām meklēt palīdzību Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūrā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11, vai internetā www.karjerascentrs.lv.

Kvalifikācijas un grādi, ko var iegūt AIMI

  Grādi, kurus iegūst augstskolās
 • Bakalaura un maģistra (akadēmiskie un profesionālie)
 • Doktora
  Profesionālās kvalifikācijas, kuras var iegūt AIMI
 • 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (1.līmeņa vai “koledžas” studiju programmās)
 • 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (visaugstākā iespējamā profesionālā kvalifikācija, kuru var iegūt tikai augstskolā - kopā ar profesionālā bakalaura grādu (parasti) vai profesionālā maģistra grādu (retāk).

Studiju programmas un to veidi

Augstākās izglītības shēma

Studiju programmu veidi un studiju ilgums parādīts augstākās izglītības shēmā. Katru studiju programmu var īstenot pilna un nepilna laika veidā (klātienes, neklātienes vai tālmācības formā).

Pilna laika studijas ir 40 stundas nedēļā, (no kurām līdz 20 stundām nodarbības notiek AIMI, kontaktējoties ar pasniedzēju), parasti darba dienās.

Nepilna laika studijas (laikā “izstieptas”) - mazāk kā 40 stundas nedēļā, parasti vakaros vai nedēļas nogalē, daļēji - tālmācības formā.

Galvenās dažādu studiju programmu atšķirības:

* Akadēmiskās

bakalaura un maģistra studiju programmas (akadēmiskā bakalaura un maģistra grādu iegūšanai) vairāk orientētas uz teoriju un sagatavošanos zinātniskajai pētniecībai;

doktora studiju programmas doktora zinātniskā grāda iegūšanai (tikai pēc maģistra grāda iegūšanas) orientētas uz zinātnisko pētniecību.

* Profesionālās

Profesionālās studiju programmas ir vairāk praktiski orientētas, tiek apgūtas profesionālajai kvalifikācijai nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmās (profesionālā bakalaura un maģistra grādu iegūšanai) ir apvienotas iespējas iegūt grādu un 5.līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

Profesionālās studijas var sadalīt divos līmeņos:

1.līmeņa augstākā profesionālā izglītība (“koledžas” studiju programmas), iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju pēc 2-3 gadu studijām;

2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība, iegūst 5.(visaugstākā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju pēc kopumā vismaz 4 gadu studijām.

Pie 2. līmeņa kopumā (atdalot no 1. līmeņa) parasti pieskaita visas studiju programmas, kuras dod iespēju iegūt 5.(visaugstākā) līmeņa profesionālo kvalifikāciju - profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas un profesionālās studiju programmas.

Augstākās izglītības mācību iestāžu veidi un raksturojums

Visas augstskolas juridiski ir līdztiesīgas - tām ir iespējas izveidot jebkura tipa studiju programmu.

Universitātes pievērš lielāku uzmanību akadēmiskajām programmām (bakalaura un maģistra) un ar zinātniskajiem pētījumiem cieši saistītajām doktora programmām.

Koledžās ir tikai 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (kuras dod 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Praktiski visās augstskolās ir 2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas (kuras dod 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Augstskolu un koledžu filiāles piedāvā tās pašas studiju programmas, ko “centrs”, bet atšķirības nosacījumos var būt lielas. Painteresējies par pasniedzēju sastāvu, bibliotēku, prakses vietām, studiju organizāciju (dienā, vakaros, nedēļas nogalēs, tālmācības formā utt.). Arī mācību maksa var būt atšķirīga.

Par augstāko izglītību ir jāmaksā - vai nu Tev pašam, vai valstij Tavā vietā.

Valsts maksās par Tavām studijām valsts augstskolās un koledžās. Tomēr tikai daļa studiju vietu tiek apmaksātas no valsts budžeta. Budžeta vietas sākotnēji konkursa rezultātā ieņem labākie pēc sekmēm vidējās izglītības centralizētajos eksāmenos. Jāņem vērā arī augstskolas papildu prasības. Noteikti savlaicīgi interesējies mācību iestādē, kādas ir papildus prasības (fiziskā sagatavotība, muzikālā dzirde u.c.).

Ja par studijām ir jāmaksā, vari saņemt studiju kredītu.

Ja grūtības sagādā iztikas līdzekļu atrašana studiju laikā, vari saņemt studējošo kredītu.

Par studiju un studējošo kredītiem sīkāka informācija - Studiju fondā (www.sf.gov.lv)

Būtiskais par akreditāciju un licencēšanu

Kas ir licence?
Licence ir tiesības (valsts izsniegta atļauja) imatrikulēt (uzņemt) un apmācīt studentus.
Kas ir akreditācija?
Akreditācija ir valsts garantija studiju kvalitātei (ar sekojošām tiesībām izsniegt valsts atzītus diplomus).

Tāpat kā slimniekam grūti novērtēt ārstēšanas kvalitāti, studentam, skolēnam vai citiem sabiedrības pārstāvjiem) grūti novērtēt piedāvātās izglītības kvalitāti. Valsts organizē augstākās izglītības izvērtēšanu, licencēšanu un akreditāciju, lai aizsargātu studentus (un sabiedrību) no krāpšanas un stimulētu izglītības kvalitātes pilnveidošanu.

Pirms atļaut uzsākt studijas, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) organizē augstskolas (koledžas, filiāles) dokumentu pārbaudi un -

 1. reģistrē augstskolu (koledžu, filiāli),
 2. pēc tam izsniedz licenci studiju programmai. Izsniedzot licenci, valsts uzņemas atbildību par studiju īstenošanas atbilstību prasībām. Licenci jaunai studiju programmai piešķir uz 3 gadiem. (*izņēmums: tikai attiecībā uz valsts augstskolu studiju programmām, kuras uzsāktas pirms 26.12.2000. - tās ir pielīdzinātas licencētām (ar pagaidām nenoteiktu beigu termiņu)) Akreditētai studiju programmai licence tiek pagarināta automātiski līdz akreditācijas termiņa beigām. Parasti licences un akreditācijas pagarināšana grūtības neizraisa (vismaz 99% gadījumu). Ja Tu gatavojies studēt filiālē, pievērs uzmanību, vai licence, akreditācija attiecas arī uz Tavas programmas īstenošanu izvēlētajā filiālē. (Var gadīties, ka studiju programma ir akreditēta tikai centrā, bet filiālē vienīgi licencēta, vai pat nelicencēta - tātad neatļauta.)
 3. Augstskolas un koledžas pienākums ir akreditēt studiju programmu ne vēlāk kā šo 3 gadu laikā! Praktiski vienmēr tā arī notiek, tādēļ - ja arī studijas sāksi licencētā neakreditētā studiju programmā, diploms būs valsts atzīts, ja pirms studiju beigām studiju programma un augstskola vai koledža ir akreditēta.

Nesāc studijas programmā, kura nav pat licencēta! Tā ir nelikumīga!

Licencei īpaši jāpievērš uzmanība, izvēloties studijas kādā no ārvalstu augstskolu filiālēm Latvijā. Ja studiju programmai nav licences, studentus uzņemt nedrīkst.

Akreditācija ietver studiju programmas īstenošanas kvalitātes pašnovērtējumu, kuram seko neatkarīgu ārzemju ekspertu ārējais novērtējums un IZM apstiprinātas akreditācijas komisijas lēmums. Abus ziņojumus - augstskolas pašnovērtējumu un ārējo ekspertu novērtējumu, Tu vari atrast internetā (www.aiknc.lv) un salīdzināt.

Studiju programmu var akreditēt uz diviem vai uz sešiem gadiem, vai arī atteikt akreditāciju.

Augstākās izglītības mācību iestādi var akreditēt uz 2 gadiem vai bez termiņa ierobežojuma, vai arī atteikt akreditāciju.

Vērtējot augstskolas kvalitāti, pajautā par augstskolas problēmām, to risināšanas ceļiem. Ja augstskolai nekādu problēmu nav, esi uzmanīgs!

  Ja studiju programma ir akreditēta,
 • valsts garantē studiju kvalitāti,
 • Tu vari saņemt studiju un studējošo kredītu

Valsts atzītu diplomu varēsi saņemt tikai tad, ja akreditēta studiju programma un akreditēta arī augstskola vai koledža!

Pārbaudi informāciju!

Kādu diplomu saņemsi pēc studiju beigšanas akreditētā vai licencētā neakreditētā studiju programmā (par bakalaura un maģistra akadēmiskajiem un profesionālajiem grādiem, 4. un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju)

Attiecībā uz diplomu atzīšanu, tie ir divu veidu: valstiski atzīti un augstskolas (vai koledžas) vārdā izsniegti.

Par licencētas neakreditētas studiju programmas apgūšanu izglītības mācību iestāde ir tiesīga izsniegt diplomus savā vārdā, bet šādu valstiski neatzītu diplomu īpašniekiem var rasties grūtības gan Latvijā, gan, vēl jo vairāk, ārzemēs.

Dažās profesijās (piemēram: medicīnas darbinieks, jurists) nepieciešams valsts atzīts diploms. Citās (piemēram: uzņēmējdarbības vadītājs, aktieris, sekretāre) parasti darba devējs izlemj, kādu diplomu prasīt. Ārzemēs valstiski atzītu diplomu praktiski visur izskata un dod motivētu slēdzienu par diploma atzīšanu un pielīdzināšanu, bet valstiski neatzītu diplomu var arī vispār neizskatīt.

Nedrīkst paļauties tikai uz augstskolas vai koledžas sniegto informāciju par akreditāciju vai licencēšanu. Tā var būt neprecīza vai pat nepatiesa, tādēļ noteikti jāpārbauda. Pārliecinies, ka saņemsi tādas zināšanas un tādu diplomu, kā sola AIMI un kā biji iecerējis.

Latvijā (tāpat kā citur pasaulē) arvien aktīvāk darbojas nelegālas augstskolas un to filiāles. Pat ja studijas ir “īstas”, nelegāls diploms netiek atzīts (nekur!). Labākajā gadījumā vajadzēs visus eksāmenus kārtot vēlreiz legālā augstskolā, sliktākajā - jāsāk viss no sākuma, zaudējot laiku un naudu. Neriskē! Pārbaudi!!!

Ko pārbaudīt ( www.aiknc.lv )?

 • Pārbaudi, vai izvēlētā augstskola, koledža vai filiāle:
  1. ir reģistrēta AIMI reģistrā (par reģistru atbild IZM);
  2. ir akreditēta (akreditāciju organizē AIKNC, lēmumu pieņem AIP).
 • Pārbaudi, vai izvēlētā studiju programma augstskolā, koledžā vai atbilstošā filiālē:
  1. ir licencēta (ieskaitot Tavu izvēlēto filiāli un studiju veidu (pilna vai nepilna laika));
  2. ir akreditēta (atbilstoši licencei).

Kā pārbaudīt informāciju par akreditāciju un licencēšanu AIKNC mājas lapā?

Akreditācijas informācijas pārbaudes loģiskā shēma Stāvošais ķēms

AIKNC mājas lapā pieejamā informācija

Aktuālākā informācija par akreditāciju atrodama šeit, nodibinājuma "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" mājas lapā. AIKNC organizē akreditācijai nepieciešamo studiju programmu ārējo novērtēšanu un datu bāzē (internetā) apkopo informāciju par akreditāciju un licencēšanu. Informācija tiek papildināta katru dienu. Gandrīz katru nedēļu tiek akreditētas un licencētas jaunas studiju programmas, tādēļ regulāri jāseko līdzi informācijai.

Mājas lapas sadaļā "Augstskolas un koledžas Latvijā" redzamas visas augstskolas, koledžas un to filiāles, kurām ir tiesības uzņemt studentus.

Sadaļā "Studiju programmas"

Tiklīdz studiju programma tiek akreditēta, tā no "licencēto" saraksta pārvietojas uz "akreditēto". Ja studiju programma nav atrodama nevienā no sarakstiem, tas nozīmē, ka tāda studiju programma nav likumīga (licencēta), vai arī - iespējams, ka kādā reklāmas materiālā vai citur nav norādīts precīzais studiju programmas nosaukums un jūs meklējat informāciju pēc nepareizā nosaukuma.

Sīkākā informācijā par katru studiju programmu norādīts licencēšanas un akreditācijas termiņš. Ir unikāla iespēja lejupielādēt failus un izlasīt gan augstskolas pašas novērtējumu par sevi, gan arī ekspertu rakstītās atsauksmes par studiju programmu pēc tās novērtēšanas. Daži no ziņojumiem ir angļu valodā.

Mājas lapā iespējama arī meklēšana! - pēc visdažādākajiem kritērijiem. Piemēram: datos var parādīt tikai šobrīd akreditētās vai tikai šobrīd licencētās studiju programmas. Ja izvēlēsieties, lai parādītu "visas", meklēšana atlasīs arī šobrīd vairs neeksistējošās studiju programmas.

Svarīgi, ka ir iespējams meklēt studiju programmas pēc kvalifikācijas: piemēram - atrast visas studiju programmas, kur iespējams iegūt jurista vai skolotāja (arī jebkuru citu) kvalifikāciju. Esiet vērīgi, lietojot meklēšanu!

Ja rodas grūtības orientēties mājas lapā, padomu var meklēt arī sadaļā "ceļvedis", kur sīkāk izskaidrota katras sadaļas nozīme un lietošana. Iesakām cītīgi izpētīt mūsu mājas lapas iespējas un izmantot pieejamo informāciju, lai noskaidrotu studiju programmu kvalitāti.

UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC