AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
- kā labāk orientēties mūsu mājas lapā
- kā uzzināt vairāk par Latvijas izglītības sistēmu
- kā rast atbildes uz jautājumiem par akreditācijas procesu, licencēšanu
- kā ātrāk sameklēt datus par kādu augstskolu vai studiju programmu


Lapas struktūra - kas meklējams katrā no sadaļām

Sadaļā "Informācija"

Kas ir AIKNC - īsumā skaidrots, ar ko nodarbojas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs un kā notiek augstskolas, koledžas, studiju programmas akreditācija

Dokumenti un publikācijas - ietver plaša veida informāciju par augstāko izglītību un akreditācijas jautājumiem. Tie sakārtoti atbilstošās sadaļās. Visus materiālus var apskatīt, saglabājot tos diskā kā MS Word dokumentu vai arī Rich Text Format (*.rtf) veidā. Izvēloties kādu materiālu, interneta pārlūkprogramma piedāvā variantus, kā to aplūkot: saglabāt vai atvērt tūlīt ar atbilstošu programmu. Visdrošāk izvēlēto dokumentu saglabāt jūsu datorā un tikai tad atvērt, jo savādāk mazāk jaudīgiem datoriem var rasties problēmas ar lielāka izmēra publicētajiem materiāliem.

Saites - norāda uz mūsu sadarbības iestāžu un organizāciju mājas lapām, kā arī citām ar augstāko izglītību saistītām mājas lapām.

Kļūdu ziņojumi un atsauksmes - iespēja ziņot par pamanītajām kļūdām vai neprecizitātēm mūsu mājas lapā, kā arī nosūtīt savus ieteikumus uc. atsauksmes par lapu vai AIKNC.


Sadaļā "Augstskolas"

tiek publicēts reģistrēto augstākās izglītības mācību iestāžu saraksts. Par katru no tām var aplūkot precīzu kontaktinformāciju, informāciju par akreditāciju u.c. datus. Ja augstskola vai koledža akreditēta uz 2 gadiem, tad norādīts akreditācijas sākuma un beigu datums. Ja uzrādīts tikai viens datums, tas norāda akreditācijas sākumu un nozīmē, ka akreditācija ir beztermiņa. Pie informācijas par augstskolu iespējams arī "Aplūkot augstskolas studiju programmu sarakstu", kas ir akreditēto studiju programmu saraksts. Licencētās, bet neakreditētās studiju programmas jāaplūko atsevišķi.


Sadaļā "Studiju programmas"

Statistika - parāda akreditēto studiju programmu skaitu kopā, kā arī atsevišķi pa novirzieniem un pēc iegūstamā grāda. Par katru mācību iestādi norādīts: 1) cik studiju programmas vispār tiek realizētas (akreditētās + licencētās, bet neakreditētās); 2) cik no tām ir licencētas, bet neakreditētas studiju programmas; 3) cik ir akreditētas uz 2 gadiem; 4) uz 6 gadiem. Statistikas dati tiek veidoti automātiski no AIKNC datu bāzes, tādēļ vienmēr atspoguļo precīzu šā brīža informāciju. Izmaiņas datu bāzē tiek veiktas nākamajā dienā pēc Akreditācijas komisijas sēdes.

Tālāk pa blokiem dažādos veidos iespējams atrast Akreditētas un Licencētas neakreditētas studiju programmas. Tie ir divi savstarpēji izslēdzoši saraksti. Tiklīdz studiju programma ir akreditēta, tā no "licencēto" saraksta pārvietojas uz "akreditēto". Ja studiju programma nav atrodama nevienā no šiem sarakstiem, tā nav likumīga (nav vēl/vairs licencēta).

Visas studiju programmas ir atsevišķs saraksts ar visām AIKNC datu bāzē ierakstītām studiju programmām. Tas sakārtots alfabēta secībā pēc mācību iestādes, tad pēc studiju programmu nosaukumiem. Tās ir visas:
- akreditētās un licencētās neakreditētās
- studiju programmas, kas kādreiz bijušas akreditētas, bet likvidētas un šobrīd vairs netiek realizētas
- studiju programmas, kas kādreiz bijušas pielīdzinātas licencētām 26.12.00., bet pašlaik vairs netiek realizētas

Kā atsevišķa studiju programma parādās arī AIKNC datu bāzes ieraksts - studiju programmas iepriekšējā akreditācija. Tādēļ uzmanīgi jāskatās, vai šai studiju programmai nav norādīta informācija par nākamo akreditāciju.


Kā vieglāk un ātrāk atrast vēlamo studiju programmu?

Ja vēlaties pārbaudīt, vai studiju programma ir akreditēta, var meklēt dažādi:

Pirmā iespēja. Pie Augstskolas un koledžas Latvijā izvēlēties atbilstošo augstskolu un tālāk Apskatīt augstskolas studiju programmu sarakstu.

Otrā iespēja. Sadaļā Studiju programmas pie Akreditētās
- Pēc mācību iestādes iegūsiet tieši tādu pašu sarakstu kā iepriekš aprakstīto
- Pēc novirziena varat meklēt studiju programmas, ja vēlaties saņemt informāciju par kādu no šiem zinātnes novirzieniem (piem.inženierzinātnēm). Jāatzīmē, ka Latvijā nav vienotas šādu novirzienu iedalījumu sistēmas, tādēļ šī var nesakrist ar citām.
- Pēc iegūstamā grāda ērtāk meklēt, ja jums nepieciešama informācija, piemēram, par Latvijā akreditētām doktora studiju programmām.
- Pēc profesijas standarta atrodamas profesionālās studiju programmas, kurām ir piemērots kāds no izveidotajiem standartiem. Pašlaik tiek veidoti arvien jauni profesijas standarti, jo bez tā studiju programmu vairs nav iespējams akreditēt.

Trešā iespēja. Ja zināms studiju programmas nosaukums, iespējams meklēt arī sadaļā Visas, izmantojot Ctrl+F karstos taustiņus un meklēt pēc atslēgas vārda studiju programmas nosaukumā. Tikai jāatceras, ka uzmanīgi jāskatās, vai šai studiju programmai ir informācija par iepriekšējo vai nākamo akreditāciju, savādāk var kļūdīties ar akreditācijas termiņa datumiem.

Ja studiju programma nav atrodama pie akreditētām, tad jāskatās, vai tā ir licencēta. To var izdarīt pēc līdzīgiem principiem kā aprakstīts iepriekš - par akreditētām studiju programmām (skat.iepriekš).

Neuztraucieties, ja studiju programma nav akreditēta! Saskaņā ar likumu studiju programma jāiesniedz akreditācijai ne vēlāk kā 2 gadus pēc licencēšanas. Tādēļ iespējams, ka konkrētā studiju programma jau ir iesniegta akreditācijai, vai arī augstskola to plāno darīt tuvākajā laikā. Uzmanīgi jāskatās, kad studiju programma licencēta.


Sīkāka informācija par studiju programmu

- Profesijas standarts nepieciešams tikai profesionālajām studiju programmām. Apzīmējums N/A, nozīmē, ka šai studiju programmai profesijas standarts vai nu nav vēl izveidots, vai nav bijusi vienošanās par kāda no esošajiem profesiju standartiem piemērošanu.

- Studiju programmas, kurām licencēšanas datums ir 26.12.00. un beigu termiņš nav norādīts, ir valsts augstskolu studiju programmas, kas tika pielīdzinātas licencētām. Pēc šī datuma izveidotām studiju programmām valsts augstskolās nepieciešama licence.

- Ja sadaļā Pašnovērtējuma ziņojums pretim Iesniegts AIKNC ir ierakstīts datums, tas nozīmē, ka šī studiju programmas ir iesniegta akreditācijai un atrodas izskatīšanā AIKNC.

- Pašnovērtējuma ziņojums, t.i. ziņojuma elektroniskā versija ir aplūkojama kā MSWord dokuments vai arī *.rtf formāta fails. Lai to aplūkotu jārīkojas tāpat kā ar Dokumentu un publikāciju failiem (aprakstīts iepriekš).

- Vēlāk tiek publicēts arī novērtēšanas komisijas sastāvs.

- Pēc studiju programmas novērtēšanas AIKNC publicē arī komisijas ziņojumu - vērtējumu pēc vizītes augstskolā vai koledžā. Vienā failā kopā salikti katra eksperta individuālais ziņojums un kopējais ziņojums. Tas arī ir saglabājams MSWord dokuments vai arī *.rtf formāta fails. Iepriekš AIKNC šos ekspertu kopējos ziņojumus publicēja laikrakstā "Izglītība un Kultūra", tādēļ agrāk akreditētām studiju programmām minēts tikai datums, kurā iznācis atbilstošais laikraksta numurs.

- Studiju programmai var būt norāde par iepriekšējo akreditāciju. Nospiežot uz aktīvo nosaukumu, var aplūkot iepriekšējo studiju programmas akreditācijas posmu.Lai pārliecinātos vai saņemsiet valsts atzītu diplomu, jāpārbauda, vai
1) Studiju programma ir akreditēta;
2) Augstskola vai koledža ir akreditēta;
3) Augstskolas satversme ir apstiprināta Saeimā vai Ministru kabinetā (informācija sadaļā Augstskolas un koledžas Latvijā).


UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC