AIKNC APTAUJAS ANKETA

par augstākās izglītības kvalitātes pilnveidošanas sistēmas darbību Latvijā

AIKNC vēlas uzlabot sadarbību starp visiem, kuri ir ieinteresēti augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanā. Gaidīsim visdažādākos ieteikumus par ekspertu darbu, par mūsu rīcībā esošās informācijas izplatīšanu, par normatīvo aktu un vadlīniju veidošanu, izmantošanu vai izslēgšanu (ja tie nav vajadzīgi).

Anketa ir anonīma. Ja Jūs vēlaties tuvāk apspriest anketā izvirzītās problēmas vai saņemt atbildi uz kādu jautājumu, lūdzu uzrakstiet savas koordinātes (e-pastu, telefonu u.c.)anketas beigās.

Aptaujas rezultāti galvenokārt tiks izmantoti AIKNC darba uzlabošanai, kā arī normatīvo aktu pilnveidošanai un augstākās izglītības kvalitātes uzlabošanai.

Lai atbildētu uz jautājumiem, lūdzu izvēlieties atbilstošo grupu, kuru Jūs pārstāvat

Augstskolu un koledžu administrācija, mācībspēki
Darba devēji un profesionālo organizāciju pārstāvji
Eksperti
Studenti un skolēni
©AIKNC