AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
Speciālā pedagoģija
Profesionālā maģistra studiju programma
Augstskola: Rēzeknes Augstskola
Tematiskā grupa: Izglītība
AIP projekta tematiskā grupa: Izglītība
AIP projekta studiju virziens: Izglītība, tai skaitā pedagoģija un sports
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotājs vai skolotājs - logopēds, vai surdopedagogs
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni: augstākā
Studiju veids, forma un ilgums
  • pilna laika klātiene: 2 gadi
  • nepilna laika klātiene: 2 gadi un 6 mēneši
Profesijas standarts (ja piemērojams): Nav pieejams
Akreditācijas datums: 10 - 09 - 2012
Akreditācijas beigu termiņš: 31 - 12 - 2013
Licencēšanas datums: 28 - 06 - 2005
Licencēšanas beigu termiņš: 31 - 12 - 2013
Programmas kods: 47142
Pašnovērtējuma ziņojums
Iesniegts AIKNC: 15 - 06 - 2012
Pašnovērtējuma ziņojums: RASpecPedIzm12.pdf
Novērtēšanas komisija
Komisijas sastāvs:
Komisijas ziņojums: RASpecPedIzm12KZ.doc
Ziņojums publicēts: www.aiknc.lv
Piezīmes
10.09.12. AIPAK sēdē apstiprinātas izmaiņas studiju programmā: Izmaiņas profesionālās maģistra studiju programmas „Speciālā pedagoģija” studiju ilgumā, apjomā, prasībās, uzsākot studiju programmas apguvi, pievienotas kvalifikācijas. No (LR izgl.klasif.kods 47142; programmas īstenošanas ilgums, forma un veids – 1 gads un 6 mēneši gadi pilna laika klātienes studijas, 2 gadi nepilna laika klātienes studijas; programmas apjoms – 60 KP; iegūstamais grāds: profesionālais maģistrs speciālajā pedagoģijā; programmas īstenošanas vieta – Rēzekne; prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: 2. līmeņa profesionālās izglītības studiju programmu „Speciālās izglītības skolotājs”, „Surdopedagogs”, „Skolotājs – logopēds” izglītība, citu radniecīguspeciālās izglītības skolotāju izglītība; pedagoģijas bakalaura izglītība vai augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītībaun 6 gadu darba stāžs speciālajā izglītībā) uz (LR izgl.klasif.kods 47142; programmas īstenošanas ilgums, forma un veids – 2 gadi gadi pilna laika klātienes studijas, 2 gadi un 6 mēneši nepilna laika klātienes studijas; programmas apjoms – 80 KP; iegūstamais grāds un kvalifikācija: profesionālais maģistrs speciālajā pedagoģijā un speciālās izglītības skolotājs vai skolotājs – logopēds, vai surdopedagogs; programmas īstenošanas vieta – Rēzekne; prasības, uzsākot studiju programmas apguvi: bakalaura grāds pedagoģijā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā/psiholoģijā).
Informācija par programmas nākamo akreditāciju:
Informācija par programmas iepriekšējo akreditāciju:
Šī programma nevienā filiālē netiek īstenota

UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC