Licencētās neakreditētās programmas


Valsts universitātes

Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13, Daugavpils, LV-5401 Akreditēta no 29 - 01 - 2004 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Bioloģija
Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Fizika
Dabaszinātņu bakalaurs fizikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vēsture
Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Bioloģija
Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Datorzinātnes
Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Fizika
Dabaszinātņu maģistrs fizikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vēsture
Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Doktora studiju programma

Cietvielu fizika
Fizikas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Pedagoģija
Pedagoģijas zinātņu doktors pedagoģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Latvijas Universitāte
Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586 Akreditēta no 06 - 08 - 1999 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Angļu filoloģija
Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Bioloģija
Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Datorzinātnes
Dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Farmācija
Veselības zinātņu bakalaurs farmācijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Filozofija
Humanitāro zinātņu bakalaurs filozofijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Fizika
Dabas zinātņu bakalaurs fizikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Franču filoloģija
Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeogrāfija
Dabas zinātņu bakalaurs ģeogrāfijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeoloģija
Dabas zinātņu bakalaurs ģeoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ķīmija
Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ķīmija
Dabaszinātņu bakalaurs ķīmijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Komunikācijas zinātne
Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Krievu filoloģija
Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Matemātika
Dabas zinātņu bakalaurs matemātikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Optometrija
Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Optometrija
Dabaszinātņu bakalaurs optometrijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Politikas zinātne
Sociālo zinātņu bakalaurs politikas zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija
Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Somugru studijas
Humanitāro zinātņu bakalaurs somugru studijās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Teoloģijas un reliģiju zinātne
Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Teoloģijas un reliģiju zinātne
Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā un reliģiju zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vācu filoloģija
Humanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vadības zinības
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vēsture
Humanitāro zinātņu bakalaurs vēsturē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vides zinātne
Dabas zinātņu bakalaurs vides zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Angļu filoloģija
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Bibliotēkzinātne un informācija
Sociālo zinātņu maģistrs bibliotēkzinātnē un informācijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Bioloģija
Dabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Datorzinātnes
Dabaszinātņu maģistrs datorzinātnēs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Eiropas studijas
Sociālo zinātņu maģistrs Eiropas studijās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Filozofija
Humanitāro zinātņu maģistrs filozofijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Fizika
Dabas zinātņu maģistrs fizikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeogrāfija
Dabas zinātņu maģistrs ģeogrāfijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeoloģija
Dabaszinātņu maģistrs ģeoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Izglītības zinātnes
Izglītības zinātņu maģistrs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ķīmija
Dabaszinātņu maģistrs ķīmijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Krievu filoloģija
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Māszinības
Veselības zinātņu maģistrs māszinībās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Matemātika
Dabas zinātņu maģistrs matemātikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Optometrija
Dabaszinātņu maģistrs optometrijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Orientālistika
Humanitāro zinātņu maģistrs orientālistikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Romāņu valodu un kultūru studijas
Humanitāro zinātņu maģistrs romānistikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija
Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Teoloģija
Humanitāro zinātņu maģistrs teoloģijā un reliģiju zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vācu filoloģija
Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vadības zinības
Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vēsture
Humanitāro zinātņu maģistrs vēsturē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vides pārvaldība
Vides zinātņu maģistrs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vides zinātne
Dabas zinātņu maģistrs vides zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Profesionālā maģistra studiju programma

Rakstiskā tulkošana
Profesionālais maģistrs rakstiskajā tulkošanā un tulkotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Doktora studiju programma

Bioloģija
Bioloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Datorzinātnes
Datorzinātņu doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ekonomika
Ekonomikas doktors (Dr.oec)
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Filoloģija
Filoloģijas doktors vai mākslas zinātņu doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Filozofija
Filozofijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeogrāfija
Doktors*
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ģeoloģija
Ģeoloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Juridiskā zinātne
Juridisko zinātņu doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ķīmija
Ķīmijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Matemātika
Matemātikas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Medicīna un farmācija
Medicīnas doktors vai farmācijas doktors, vai bioloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Pedagoģija
Pedagoģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Politikas zinātne
Politikas zinātnes doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Psiholoģija
Psiholoģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija
Socioloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Teoloģija un reliģiju zinātne
Teoloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vadībzinātne
Doktors vadībzinātnē (Dr.man.)
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Valodniecība
Filoloģijas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vēsture
Vēstures doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vides zinātne
Vides zinātņu doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Profesionālā studiju programma

Ārstniecība
Ārsta grāds
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Matemātiķis statistiķis
Statistikas matemātiķis
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas matemātikas skolotājs
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Ekonomists grāmatvedis
Ekonomists
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Medicīna
Ārsta kvalifikācija vienā no specialitātēm: alergoloģija, anestezioloģija un reanimatoloģija, asinsvadu ķirurģija, dermatoveneroloģija, dzemdniecība un ginekoloģija, endokrinoloģija, ftiziopneimonoloģija, gastroenteroloģija, ģimenes medicīna, internā medicīna, ķirurģija, krūšu kurvja ķirurģija, kardioloģija, nefroloģija, neiroķirurģija, neonatoloģija, oftalmoloģija, terapeitiskā onkoloģija, onkoloģija - ķīmijterapija, osteopātija, otorinolaringoloģija, patoloģija, pediatrija, diagnostiskā radioloģija, reimatoloģija, sirds ķirurģija, sporta medicīna, terapeitiskā radioloģija, transfuzioloģija, traumatoloģija un ortopēdija, uroloģija
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Reliģijas un ētikas skolotājs
Reliģijas un ētikas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājs
Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas fizikas skolotājs
Vidējās izglītības fizikas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas informātikas skolotājs
Vidējās izglītības informātikas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas ķīmijas skolotājs
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs, krievu kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
Vidusskolas krievu valodas un literatūras skolotājs vai vidusskolas krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Vidusskolas matemātikas skolotājs
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401 Akreditēta no 01 - 03 - 2001 līdz beztermiņa

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Profesionālās izglītības skolotājs
Profesionālās izglītības skolotājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 Akreditēta no 13 - 12 - 2001 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Eiropas ekonomika un bizness
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Mazā un vidējā biznesa vadība
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Sabiedriskās attiecības
Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija
Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija un menedžments
Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Socioloģija un sociālā psiholoģija
Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Starptautiskās attiecības - Eiropas studijas
Sociālo zinātņu bakalaurs politoloģijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Žurnālistika
Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Audiologopēdija
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Fizioterapija
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Māszinības
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Sabiedrības veselība
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Profesionālā maģistra studiju programma

Klīniskā farmācija
Veselības zinātņu maģistrs veselības aprūpē un klīniskais farmaceits
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Māszinības
Māsa
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Profesionālā studiju programma

Medicīna
Ārsta grāds
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Pediatrija
Ārsta grāds
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Rezidentūra medicīnā
Ārsts speciālists
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Zobārstniecība
Zobārsta grāds
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Akreditēta no 12 - 07 - 2001 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Enerģētika un elektrotehnika
Inženierzinātņu bakalaurs elektrozinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Enerģētika un elektrotehnika
Inženierzinātņu maģistrs enerģētikā un elektrotehnikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ķīmijas tehnoloģija
Inženierzinātņu maģistrs ķīmijā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ražošanas inženierzinības un vadība
Vadībzinātņu maģistrs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Doktora studiju programma

Ķīmijas tehnoloģija
Inženierzinātņu doktors ķīmijas inženierzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Datorsistēmas
Programmētājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Enerģētika un elektrotehnika
Elektrosistēmas tehniķis
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Valsts augstskolas

Latvijas Jūras akadēmija
Flotes iela 5b, Rīga, LV-1016 Akreditēta no 28 - 06 - 2001 līdz beztermiņa

1.līmeņa profesionālā studiju programma

Kuģu mehānika
Kuģu mehāniķis
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Kuģu vadīšana
Kuģu vadītājs
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Profesionālā studiju programma

Ostu vadīšana
Ekonomists ostu vadīšanā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Kuģu mehānika
Inženieris kuģu mehānikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Kuģu vadīšana
Inženieris kuģu vadīšanā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Latvijas Kultūras akadēmija
Ludzas iela 24, Rīga, LV-1003 Akreditēta no 14 - 06 - 2001 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Mākslas
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Mākslas
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Doktora studiju programma

Mākslas
Mākslas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV-1867 Akreditēta no 14 - 06 - 2001 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Māksla
Humanitāro zinātņu bakalaurs mākslās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Maģistra studiju programma

Māksla
Humanitāro zinātņu maģistrs mākslās
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.

Doktora studiju programma

Māksla
Mākslas doktors
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Ezermalas iela 8, Rīga, LV-1014 Akreditēta no 13 - 06 - 2002 līdz beztermiņa

2.līmeņa profesionālā studiju programma

Komandējošā sastāva virsnieks
Vada komandieris
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Rīgas Ekonomikas augstskola- Stockholm School of Economics in Riga
Strēlnieku iela 4a, Rīga, LV-1010 Akreditēta no 14 - 06 - 1996 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Ekonomika un uzņēmējdarbība
Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.
Ventspils Augstskola
Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601 Akreditēta no 10 - 12 - 1999 līdz beztermiņa

Bakalaura studiju programma

Vadībzinātne
Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē
Licencēta no 26 - 12 - 2000 līdz bez noteikta beigu termiņa.Filiāles
Transporta un sakaru institūta Latgales filiāle
Varšavas 43B, Daugavpils, LV-5404Licencēšanas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā No beztermiņa līdz 31 - 12 - 2014
  Sociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā