Akreditētās programmas
Valsts universitātes

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001    Akreditēta no 25 - 10 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Lauksaimniecība No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  profesionālā bakalaura grāds lauksaimniecībā, agronoms ar specializāciju laukkopībā vai dārzkopībā, vai ciltslietu zootehniķis, vai lauksaimniecības uzņēmuma vadītājs

Liepājas Universitāte
Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401    Akreditēta no 01 - 03 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Matemātika No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā
Profesionālā maģistra studiju programma
  Sociālais darbs No 21 - 06 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais maģistrs sociālajā darbā

Rīgas Stradiņa universitāte
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007    Akreditēta no 13 - 12 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Multimediju komunikācija No 21 - 11 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Sociālo zinātņu bakalaurs komunikācijas zinātnēs
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Vecmāte No 21 - 06 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs un galvenā vecmāte

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658    Akreditēta no 12 - 07 - 2001 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Intelektuālas robotizētas sistēmas No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaurs datorvadībā un datorzinātnē
Maģistra studiju programma
  Intelektuālas robotizētas sistēmas No 24 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu maģistrs intelektuālās robotizētās sistēmās
  Materiālu nanotehnoloģijas No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu maģistrs nanotehnoloģijās
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Drošības inženierija No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs darba aizsardzībā un darba aizsardzības vecākais speciālists

Valsts augstskolas
Banku augstskola
K.Valdemāra iela 161, Rīga, LV-1013    Akreditēta no 19 - 06 - 1997 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Grāmatvedība un finanses No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Grāmatvedis
Juridisko personu dibinātās neuniversitātes tipa augstskolas

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003    Akreditēta no 07 - 09 - 2006 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Lomonosova iela 4, Rīga, LV-1003    Akreditēta no 12 - 11 - 1999 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

Nodibinājums "Lutera Akadēmija"
Alksnāja iela 3, Rīga, LV-1050    Akreditēta no 07 - 06 - 2012 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Teoloģija No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Humanitāro zinātņu bakalaurs teoloģijā
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Baznīcas mūzika No 31 - 05 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais bakalaurs mūzikā un baznīcas mūziķis

Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
Meža iela 3, Rīga, LV-1048    Akreditēta no 28 - 04 - 2000 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Arhitektūra No 10 - 09 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaurs arhitektūrā

Transporta un sakaru institūts
Lomonosova iela 1, Rīga, LV-1019    Akreditēta no 24 - 01 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Bakalaura studiju programma
  Aviācijas transports No 19 - 12 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Inženierzinātņu bakalaura grāds aviācijas transportā
Valsts koledžas

Malnavas koledža
p/n Vītoli, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV-5750    Akreditēta no 10 - 11 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Grāmatvedība un finanses No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Grāmatvedis

Rīgas Tehniskā koledža
Braslas iela 16, Rīga, LV-1084    Akreditēta no 21 - 03 - 2002 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Telemātika un loģistika No 09 - 01 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Loģistikas speciālists

Valsts robežsardzes koledža
Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4603    Akreditēta no 19 - 05 - 2005 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Robežapsardze No 29 - 02 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Valsts robežsardzes jaunākais virsnieks
Juridisko personu dibinātās koledžas

Novikontas Jūras koledža
Duntes iela 17A, Rīga, Rīga, LV-1005    Nav akreditēta Akreditācijas termiņš:
1.līmeņa profesionālā studiju programma
  Jūras transports No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Kuģa vadītājs

Ārvalstu augstskolu filiāles
Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu institūts
Klostera iela 4/M.Pils iela 2, Rīga, LV-1050    Akreditēta no 13 - 12 - 2006 līdz beztermiņa Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Reliģija No 26 - 07 - 2012 līdz 31 - 12 - 2018
  Profesionālais maģistrs reliģijā un pastorālais konsultants
Filiāles
Baltijas Starptautiskās akadēmijas Daugavpils filiāle
Dzelzceļa iela 3, Daugavpils, LV-5400Akreditācijas termiņš:
Profesionālā maģistra studiju programma
  Komunikācijas vadība izklaides un atpūtas industrijā No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais maģistrs atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā un uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Daugavpils filiāle
Dzelzceļu iela 3, Daugavpils, LV-5401Akreditācijas termiņš:
Profesionālā bakalaura studiju programma
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jēkabpils filiāle
Jaunā iela 44, Jēkabpils, LV-5201Akreditācijas termiņš:
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks

Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas Jelgavas filiāle
Skolas iela 4b, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018Akreditācijas termiņš:
  Sociālais darbs No 22 - 03 - 2013 līdz 31 - 12 - 2019
  Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un sociālais darbinieks